Serveis per Particulars


Com particulars també hem de complir uns requisits formals en diferents aspectes del nostre entorn econòmic i social, que es troben en contínua transformació, el que requereix una planificació detallada e individualitzada de cada situació. La nostra funció consisteix en conèixer quins aspectes formals l’afecten i ajudar-lo a complir correctament amb ells davant els diferents estaments oficials.

 • Assessorament, tramitació i planificació d’Herències
 • Obtenció de còpia dels Certificats de Defunció, document d’Últimes Voluntats i Certificat de d’Assegurances.
 • Tramitació de la Pensió de Viudetat davant la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Declaracions Cadastrals per Variacions de titularitat en béns immobles
 • Comprovació i variació en el Registro de la Propietat
 • Confecció de Contractes de Arrendament
 • Representació davant Inspecció Tributaria
 • Planificació del Impost sobre la Renta de las Persones Físiques
 • Realització del Impost sobre la Renta de las Persones Físiques
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials
 • Impostos Especials
 • Impost sobre Successions

Tramitació d’Herències : li oferim una primera entrevista gratuïta on li calculem el total de los costes que ha d’assumir, tant dels nostres honoraris com de los impostos municipals y los impostos de successions, igualment  realitzem totes las gestions amb la notaria i li acompanyem el dia de la firma de la acceptació d’herència.

Certificats de Defunció i Últimes Voluntats : obtenim còpia dels diferents documents necessaris para realitzar els tràmits posteriors a una defunció.

Pensió de Viudetat : tramitem l’obtenció de la Pensió de Viudetat davant la Tresoreria de la Seguretat Social.

Declaracions Cadastrals : tramitem variacions de titularitat en béns immobles mitjançant Declaracions Cadastrals.

Registro de la Propietat : tramitem variacions de titularitat en béns immobles en el Registre de la Propietat corresponent.

Contractes d’Arrendament : confeccionem contractes d’ arrendament de locals de negoci o vivendes habituals.

Representació davant inspecció tributaria : assessorament, representació i defensa en procediments de gestió i/o inspecció tributaria.

Impost sobre la Renda sobre persones Físiques : confeccionem i presentem aquesta declaració anual, i planifiquem la seva presentació.

Impost sobre transmissions patrimonials i altres impostos especials : confeccionem i presentem aquestes declaracions.

Impost sobre Successions : calculem i presentem aquest impost, juntament amb el càlcul de les possibles plusvàlues i la seva corresponent liquidació. Per a més informació consulti el nostre apartat d’herències.

L’assessorament més complert,
adaptat a les seves necessitats

                                                         ECONOMIND, SERVEIS PROFESSIONALS

News

Saps què?