Servei de tramitació d’Herències


La tramitació d’una Herència és, sens dubte, un dels tràmits més difícils que hem d’afrontar al llarg de les nostres vides, i en la majoria d’ocasions no ens plantegem aquesta qüestió fins que no arriba aquest moment. És per això que a Economind li ajudem i acompanyem en totes les qüestions que segueixen a la defunció d’un familiar fins que es fa efectiva l’herència. La nostra llarga experiència en aquest servei ens permet conèixer el que realment necessiten les famílies, els oferim la possibilitat de tenir una primera entrevista gratuïta on els hi calcularem el total dels costos que han d’assumir, tant dels nostres honoraris com dels impostos municipals i l’impost de successions, igualment realitzem totes les gestions amb la notaria i els acompanyem el dia de la firma de l’acceptació d’herència.

  • Primera entrevista gratuïta.
  • Assessorament per l’elecció de la millor opció tributària.
  • Càlcul, elaboració i presentació de l’Impost de Successions.
  • Càlcul, elaboració i presentació dels impostos Municipals, Plusvàlua.
  • Gestions amb la Notaria per la confecció de l’escriptura d’Acceptació d’Herència.
  • Canvi de nom en el registre de la Propietat de les propietats heretades.
  • Obtenció dels Certificats o partides de defunció.
  • Obtenció del Certificat de Darreres Voluntats.
  • Obtenció del Certificat de Seguros.
  • Tramitació de la Pensió de Viudetat.

L’assessorament més complert,
adaptat a les seves necessitats

                                                              ECONOMIND, SERVEIS PROFESSIONALS

News

Saps què?