Servei Laboral


L’assessorem en els aspectes laborals que la seva empresa necessita. L’ajudem a escollir la millor opció en matèria de Relacions Laborals i Seguretat Social relacionades amb l’administració del personal de la seva companyia. A continuació relacionem els següents aspectes:

 • Confecció de les nòmines mensuals
 • Elaboració de les Assegurances Socials del mes
 • Contractes de treball
 • Altes, baixes i modificacions en Seguretat Social
 • Altes d’empresa, autònoms, etc. en Seguretat Social
 • Seguiment dels diferents Convenis Col·lectius
 • Inspeccions de treball
 • Notificacions d’Accidents de Treball
 • Règim especials de la Seguretat Social
 • Acomiadaments i assessorament jurídic en conflictivitat laboral
 • Serveis al personal, jubilació, invalides, etc…

Nòmines : confeccionem la nòmina mensual dels seus treballadors, li enviem per correu electrònic en format pdf per que vostè la pugui fer arribar a tots els seus treballadors al més aviat possible.

Assegurances Socials : confeccionem les Assegurances Socials mensuals de la seva empresa en Règim General, gestionades mitjançant el sistema RED i en règims especials directament a Seguretat Social.

Contractes de Treball : l’assessorem en l’elecció del tipus de contracte de treball que s’adapti a les seves necessitats i seguidament el confeccionem i el presentem al Servei Públic de Treball.

Altes i baixes dels seus treballadors en Seguretat Social : notifiquem a la Tresoreria General de la Seguretat Social les altes i baixes dels seus treballadors, així com les modificacions de contracte de treball vigents (horaris, canvis de categoria, etc…)

Alta de l’empresa a la Seguretat Social : donem d’alta la seva empresa en el règim corresponent de la Seguretat Social i en el sistema RED.

Convenis Col·lectius : realitzem el seguiment dels diferents convenis col·lectius que puguin afectar a l’empresa i analitzem la seva repercussió.

Notificacions d’accidents de treball : presentem els partes d’accidents dels treballadors a la seva Mutua Laboral d’Accidents i als departaments de treball dels corresponents organismes  oficials.

Acomiadaments : l’assessorem en la realització del procediment d’acomiadament a nivell individual o col·lectiu.

Jubilació, invalides : assessorem i realitzem tot el procediment necessari per a l’obtenció de les prestacions de invalidés i pensió de jubilació.

L’assessorament més complert,
adaptat a les necessitats de la seva empresa

                                                            ECONOMIND, SERVEIS PROFESSIONALS

News

Saps què?